SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Borlänge Gymnastikklubb
Gymnastik åt alla!

Föredragningslista årsmöte

Dag:     Torsdag 15 april 2021
Plats:   Digitalt via TEAMS
Tid:      Klockan 18.30

 

Föredragningslista årsmöte

 

§ 1 Mötets öppnande
   - information och instruktioner om det digitala årsmötet

 

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet

 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet


§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare

 

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 

§ 6 Fastställande av föredragningslista

 

§ 7 a) Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse för
          senaste verksamhetsåret

     b) Genomgång av styrelsens förvaltningsberättelse
          (balans och resultaträkning) för senaste räkenskapsåret

 

§ 8 Föredragning av revisionsberättelsen

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter

 

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan, samt behandling av budget

        för det kommande verksamhet-/räkenskapsåret

 

§ 12 Behandlingen av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner     
                                                                                                                               

§ 13 Val av

        a) föreningens ordförande för en tid av 1 år

 

        b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

 

        c) 2 - 4 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år

 

        d) 2 revisorer för en tid av 1 år,
          i detta fall får inte styrelsens ledamöter delta

 

       e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år,   
           av vilken en ska utses som sammankallande

 

       f) beslut om val av ombud till SDF-möten och ev. andra möten
          där föreningen har rätt att representera med ombud

 

§ 14 Övriga frågor
       a) Presentation av de som vunnit presentkort från ULLMAX.
           föredragning av Mona Hellsten

 

§ 15 Årsmötets avslutande