SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Borlänge Gymnastikklubb
Gymnastik åt alla!

Senaste angående Covid -19 restriktioner
Borlänge Gymnastikklubb följer Svenska Gymnastikförbundets rekommendationer. Nedan kan du läsa följande rekommendationer för all verksamhet inom Svensk gymnastik från och med den 1 december och begränsningar av tävlingar och andra publika arrangemang.
 
Vardaglig träning
Regeringen skärper restriktionerna ytterligare från och med den 23 december 2021. Det är tydligt att det fortsatt pågår en pandemi i samhället. Alla måste vi hjälpa till för att minska riskerna för smittspridning i samhället.
Rekommendationer för träning från och med den 23 december Från och med den 23 december omfattas all verksamhet inom Svensk Gymnastik av nya restriktioner och behöver vidta smittskyddsåtgärder. Det blir bland annat begränsningar i hur många som får vistas i lokalerna, tydligare riktlinjer för att hålla avstånd, samt en avrådan om att genomföra läger och tävlingar. Den ordinarie träningsverksamheten ska kunna hållas igång oavsett vilken ålder deltagarna har.
Föreningen ska uppmana besökarna att:
 • vara uppmärksam på symtom på covid-19, stanna hemma och undvik kontakter med andra människor vid misstanke om covid-19
 • hålla avstånd till andra (passning tillåten) och undvika offentliga miljöer med trängsel särskilt inomhus
 • alla ska hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.
Dessutom ska föreningarna minska riskerna för trängsel genom att:
 • informera deltagarna om hur smittspridning kan undvikas,
 • erbjud deltagarna möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjud handdesinfektion
 • vidta åtgärder för att sprida ut besökares ankomsttid,
 • anvisa deltagare till en särskilt angiven in- eller utgång
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som deltagare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken
 • anvisa i vilken riktning som deltagare bör förflytta sig
 • vidta åtgärder för att förhindra att spontana samlingar uppstår
 • dokumentera smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit skriftligt
 • följ upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna
 • säkerställa att ledare och personal får tillräcklig information om hygienåtgärder och andra smittskyddsåtgärder för att förhindra smitta

Utöver detta ska anläggningsägaren eller den som ansvarar för anläggningen säkerställa att antalet besökare inte överstiger 1 person per 10 kvm. Maxantalet i varje utrymme (entré, omklädningsrum, träningshall, etc.) ska tydligt skyltas upp. För att säkerställa detta ska man genomföra följande:

 • beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får vistas i verksamhetens lokaler inomhus
 • beräkna maxantalet så att varje besökare, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan,
 • skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts
 • tydligt anslå maxantalet
 • säkerställa att maxantalet inte överskrids

Barn och ungdomar födda 2002 eller senare är undantagna från maxantalet ovan. Även sådan verksamhet som avses i skollagen (t.ex. RIG och NIU) undantas.

Information angående COVID -19

Borlänge Gymnastikklubb följer de restriktioner som Gymnastikförbundet och Borlänge kommun har.


Vill du läsa mera? Följ länkarna som finns här.

 

Svenska Gymnastikförbundet

 

Folkhälsomyndigheten, Covid 19

 

Folkhälsomyndigheten

 

Region Dalarna

 

Borlänge kommun

Tillfälliga förhållningsregler relaterat till Covid-19
Detta gäller för medlemmar i Borlänge Gymnastikklubb tills vidare och fram till dess att nytt beslut kommer 

Tillfälliga förhållningsregler Borlänge Gymnastikklubb 
Under pandemin kommer träningen inte att kunna bedrivas på vanligt sätt. Vi följer Folkhälsomyndighetens, Svenska gymnastikförbundets och kommunens samt regionens regler och riktlinjer. 

Vi vill försöka hålla verksamheten igång under vårterminen så länge vi får och kan. Träning är viktigt för våra barn och ungdomar. Även om våra barn och ungdomar inte är de som riskerar att bli allvarligt sjuka behöver vi dock ta hänsyn till våra ledare i detta sammanhang. De ska känna sig trygga med att ingen skickar sjuka utövare till våra träningar. 

Symptom 
Har du eller någon i din familj eller närhet minsta symptom så måste du vara hemma tills ni varit helt symptomfria i två dagar (48 h). Det gäller både utövare (oavsett ålder) och ledare. När du varit symptomfri i två dagar (48 h) är du välkommen tillbaka till vår verksamhet förutsatt att ingen i din familj har bekräftad Covid- 19. 

Ledare har rätt att skicka hem utövare som kommer till träningen med förkylningssymptom, huvudvärk eller liknande. 

Provsvar 
Om du har provtagits för Covid ska du stanna hemma tills du har fått ditt svar. 

Vid konstaterad smitta i familjen 
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, det innebär i dagsläget att om någon i din familj testats positivt för Covid så får du inte delta i några av föreningens aktiviteter, varken som utövare eller ledare. 

Från folkhälsomyndighetens hemsida 
“Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i Covid kan gå till förskolan, grundskolan, fritidshem eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter utanför skolan där det finns smittorisk”. 

Vi bedömer att det finns en smittorisk på våra träningar då vi dels är nära varandra i vissa situationer, till exempel säkerhetspass, dels utifrån att vi använder samma redskap och därmed tar på samma ytor. 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hur länge du ska stanna hemma vid smitta i familjen. 

Smittskyddsåtgärder 
Stänger din skola eller din arbetsplats ned på grund av smittspridning ska du inte delta i vår verksamhet, varken som ledare eller utövare, även om du själv inte har några symptom. 

Inställda träningar 
Vi bedriver gymnastik, parkour och drillverksamhet på ideell basis och gör allt för att våra grupper ska kunna hålla igång under vårterminen. Ibland hittar vi dock inte någon ersättare som kan hoppa in och en träning kan komma att ställas in med kort varsel. Information kommer då ut till just den gruppen i de kanaler ni har tillsammans med era ledare. 

Träningar 
Våra ledare planerar träningspassen väl för att undvika närkontakt. Passning är tillåten vid barn födda 2002 och senare men ej för barn/ungdomar födda 2003 och tidigare. Vi har ett maxantal i gymnastikhallen (DIÖS- hallen) på 40 personer. Föräldrar ska hämta och lämna utomhus. 

Omklädningsrummen är stängda, alla utövare måste byta om och duscha hemma. 
Alla träningar börjar med att ledare och gymnaster tvättar händerna. 

Vattenflaskor ska vara märkta med namn och fyllas hemma. Vi delar inte vattenflaska med någon. 

Vi har inga fruktpauser/matpauser under våra träningar för att undvika att äta tillsammans. 
- Förtäring av till exempel drickyoughurt går bra. 


Hjälps vi åt att minska smittspridningen är chansen större att vi kan hålla igång den så viktiga träningen för våra barn- och ungdomar! 

// Borlänge Gymnastikklubb 2021-01-31
Information från Riksidrottsförbundet
Råd för idrottare, tränare och föräldrar i coronatider

https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/radforidrottaretranareochforaldraricoronatider