Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Borlänge Gymnastikklubb
Gymnastik åt alla!

Styrelsens uppgifter
I bifogat dokument Årscykel Styrelsen[3696].pptx kan du se hur styrelsens verksamhetsår ser ut. 
Styrelsen 2018
Efter årsmöte 180221 tillsattes följande styrelse 

Namn                                 Roll                                                     Annat ansvarsområde
Caroline Sandström -      Ordförande 1 år                                 Hallgruppen/ kommunkontakt/ webb
Magnus Gustavsson-     Ledamot/ Vice Ordförande 1 år      Diös-hallen
Malin Kotake -                 Ledamot 2 år/ Kassör                       Ekonomi
Linda Ekenberg -             Ledamot 2 år /Sekreterare               Försäljning  
Karin Davidsson -            Ledamot 1 år                                      Integration 

David Högnelid -             Suppleant 1                                         Parkour
Dan Jakobsson -             Suppleant 2                                        Sponsring
Anna Olsson -                  Suppleant 3                                        Ledarrekrytering 

Cecilia Wimnell                Kanslist